Warsztaty

15 września,15:00

Pierwsze spotkanie warsztatowe.

Ekaterina Degot i David Riff wprowadzą uczestników warsztatów w szczegóły projektu: wyjaśnią jego instytucjonalne ramy, logikę oraz kluczową dla projektu formułę samoogranizacji.

19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

Warsztaty w formule pokazów na żywo. Po trzech dniach intensywnych wykładów na temat współczesnych miast studenci wykonają i zaprezentują własne prace. 19:00 Prezentacja efektów warsztatów.

26 września,12:00
27 września,12:00

Sergiej Bratkow

Sergiej Bratkow prowadzi praktyczne warsztaty z „szybkiego reagowania”. Pierwsza część warsztatów ma formułę dyskusji, podczas której zostaną rozpisane zadania. Na koniec drugiego dnia odbędzie się dyskusja o efektach podjętych działań.

30 września,12:00
1 października,12:00

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow wciągną studentów do prac nad swoim projektem The Birmingham Ornament; wyjaśnią jego założenia i powody, dla których się weń angażują. W programie warsztatów zaplanowano także wyprawę na piknik do pobliskiego lasu Chimki, o który wciąż toczy się w Moskwie bitwa. Przewidziane nagranie filmowe z wyprawy.

2 października,12:00
7 października,12:00

Matthijs de Bruijne

Matthijs de Bruijne prowadzi warsztaty z kartografii współczesnej Moskwy widzianej oczami dwóch odmiennych grup: studentów kierunków artystycznych oraz pracowników obsługi technicznej zatrudnionych w artystycznych instytucjach, z których znaczną część stanowią imigranci przybyli do Moskwy z Azji Centralnej. Podczas warsztatów zostaną stworzone mapy psychogeograficzne Moskwy. Język warsztatów: rosyjski, z tłumaczeniem.

4 października,12:00
5 października,12:00
8 października,12:00

Christian Von Borries

Christian Von Borries prowadzi warsztaty poświęcone moskiewskim krajobrazom dźwiękowym oraz możliwości dźwiękowych interwencji w architekturę. Zabiegi takie mogą mieć nie mniej dyscyplinujący i hierarchiczny charakter od otaczających nas rzeczywistych budynków. Warsztaty będą składać się zarówno z elementów teoretycznych, jak i z praktycznych zadań. Efektem będzie stworzenie wspólnej pracy, która zostanie zaprezentowana podczas finałowego wieczoru w Audytorium Moskwa. Język warsztatów: angielski.

10 października,12:00
11 października,12:00
12 października,12:00

Warsztaty Krytyki Politycznej

Warsztaty prowadzone przez  Agatę Szczęśniak i Juliana Kutyłę z Krytyki Politycznej, ruchu społeczno-politycznego z Warszawy. Prowadzące warsztaty stawiają następujące pytania: jednostka, sieć, środowisko, ruch społeczny – jaki „klej” czyni zbiorowości ludzi zaangażowanymi społecznie? Czy możliwe jest przejście od „motywowanej afektywnie” grupy nieformalnej do dynamicznej instytucji – bez utraty zaangażowania, zbiorowej partycypacji i spontaniczności? Na jakich zasadach powinna przebiegać współpraca rozproszonych środowisk społecznych i kulturalnych, ruchów artystycznych i „organizacji jednej sprawy”? Celem warsztatów jest refleksja nad możliwością oddolnego działania w ramach demokracji poprzez skupienie zaangażowanych i organizację zaangażowania – na rzecz lepszego państwa, społeczeństwa, kultury i sztuki. Będziemy się zastanawiać się nad tym, jakie możliwości daje działalność sformalizowana - a co ją ogranicza. Przedyskutujemy to, jakie procesy zachodzą w grupach nieformalnych, jak rozwiązywać wewnętrzne konflikty i kiedy wspólne działanie traci sens. Warsztaty są skierowane do studentów, działaczy społecznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, menadżerów kultury i wszystkich innych zainteresowanych uczestnictwem (grupa do 20 osób). Efektem warsztatów będzie przygotowanie materiałów do rosyjskiego wydania magazynu „Krytyka Polityczna”. 

Warsztaty

Podejścia do postkomunistycznej przestrzeni miejskiej.

19 września,12:00–19:00
20 września,12:00–19:00

Sergiej Bratkow

26 września,12:00
27 września,12:00

Jurij Leiderman i Andriej Silvestrow

30 września,12:00
1 października,12:00

Matthijs de Bruijne

2 października,12:00
7 października,12:00